FAQ »

 1. Скажите, пожалуйста, отличаются ли пакеты программ "Деканат-Р" для ВУЗов 1-2 и 3-4 уровня аккредетации?
  Программы отличаются довольно серьезно в части отчетной документации и различных расчетов.
 2. Що таке активні та пасивні користувачі?
  Активні користувачі це ті, хто вводить та редагує дані. Пасивні мають право передивлятися, аналізувати інформацію у повному обсязі, друкувати звіти, але не змінювати дані - наприклад, це може бути проректор, викладачі і т.д.
 3. Нам потрібен такий перелік занять: лекції, семінари, лабораторні, практичні, контролюючі заходи, самостійна робота.
  В наших програмах по замовченню встановлюється перелік занять та відповідні настройки у повній відповідності до наказу Міносвіти №450. При цьому має місце такий перелік видів занять - лекції, семінари, практичні, лабораторні.
 4. Можно ли самостоятельно дополнять или убирать типы проводимых занятий?
  Самостійно перестраювати программи неможна, потрібно звернутися до нас.
 5. Як розділити курсові проекти та курсові роботи?
  Щодо розділу курсових проектів та робіт, то в Наказі Міносвіти №450 відповідний вид занять називається "Індивідуальні завдання". Що саме має місце для конкретної спеціальності - розшифровується самою назвою вакансії, наприклад, "Фізика.Курс. роб. Керівництво", "Креслення. Курс. пр. Керівництво".
 6. Як перевести навчальні плани з наступного навчального року на поточний рік?
  Очевидно, базу даних року, що минув, доцільно зберегти для історії. Тому, перед початком дій доцільно закрити всі програми та зупинити сервер баз даних Firebird на комп`ютері-сервері і далі на цьому комп`ютері у папці c:Program FilesPolitekEprocess створити папку з назвою навчального року, що минув (наприклад, "2004-2005"). Після цього слід скопіювати файл бази даних Dekanat.gdb з папки c:Program FilesPolitekEprocessBase в новостворену папку. Далі - запустіть Firebird. Далі для переведення навчальних планів з наступного року в поточний необхідно запустити програму "Навчальний процес" та підключитись до бази поточного року (впевнитись, що таке програма підключена саме до бази поточного року). Після цього необхідно здійснити такі дії: Зайти в режим редагування. Натиснути кнопку та правильно відповісти на запитання діалогового вікна (при цьому програма намагається з`ясувати - чи свідомо Ви це коїте, чи не дієте Ви бездумно та механічно,...). Якщо на ряд запитань дати неправильну відповідь - дія здійснена не буде. Якщо все введено вірно - програма здійснює автоматичне переведення даних щодо навчального процесу з наступного року у поточний.
 7. Пришли новые учебные планы 2006г. Как нам быть? Набирать новые планы 2006г. и затем для этой специальности и данного плана вводить группы 2 курса (новый набор)? А что же тогда делать с группами 2 курса (которые были на учебном плане 2002 г. и теперь перешли на 3 курс соответственно?) - их нужно удалить из учебного плана 2002 г.? Иначе никак. Программа указывает на то, что такие группы уже есть на учебном плане 2002г.
  Во-первых, все действия по планированию на 2006-2007 гг следует делать в базе данных следующего года. Для этого в Навч. процессе и в Н.Плане нужно в свернутом списке (вверху справа) выбрать "Наступний рік". Тогда программа переключится к другой базе данных и там будет выполнятся вся работа. При этом данные текущего года (в базе данных текущего года) абсолютно никак изменяться не будут (они и не должны никак изменяться, пока текущий учебный год не завершиться). Для того, чтобы работу начинать не с нуля, нужно чтобы перед началом планирования база данных содержала все данные, которые были созданы в текущем году. Чтобы это сделать - можно воспользоваться соотв. кнопкой (в программе "Навч. процес"), но проще всего при незапущеных программах просто скопировать файл Dekanat.gdb из папки Base в папку Base_Next. После подключения к базе следующего года уже в этой базе нужно зарегистрировать еще один вариант той же специальности (с какой-то пометкой в держ. коде и в названии) и полностью ввести новый план 2006 года. Далее, действительно, нужно удалить группы 2-го курса с плана 2002 года и повесить их на план 2006 года. При этом программы "ПС-Студент", "Викладач", "Розклад" по-прежнему будут витеть ситуацию 2005-2006 гг., поскольку они подключены к базе текущего года, где ничего не изменялось. Когда же Вы все спланируете (в базе следующего года) и наступит 1 сентября (или чуть более ранняя дата) - Вы подключитесь программой "Навчальный процес" опять к текущему году, зайдете в режим редактирования и нажмете кнопку с двумя "Бочками" (вверху) - "Взяти дані з планів на наступний рік". Программа автоматически все данные по планированию на 2006-2007 гг. переведет в базу данных текущего года. После этого в программе ""ПС-Студент" будет список групп в точности такой, как он должен быть в 2006-2007 гг. и Вам останется только разложить списки студентов по названиям групп. Из сказанного следует, что пока не кончится текущий учебный год - не нужно переводить группы студентов на следующий год. Это нужно делать после окончания уч. года и после перевода данных по планированию из базы данных следующего года в базу данных текущего года. После перевода "текущим" уже станет 2006-2007 гг и списки групп будут такие, как Вы спланировали.
 8. У нас проблема: группы иностранного языка (английский, немецкий, французский). Как создавать смешанные группы разобрались, какие группы входят в смешанную группу тоже, а вот что означает предметы набора для курса выбранной группы? Что сюда нужно вписывать, если расчасовку по учебному плану, то непонятно почему на всем 2-ом курсе остается одно и тоже значение. Например у нас 1-я проблема: на 2-ом курсе 1 группа французского языка формируется из 2 медсестринских групп, а 2-я из 2 фельдшерско-акушерских групп. У каждой группы (1 и 2) свой учебный план. Программа ставит план либо для 1 группы (медсестринский план) либо для 2-ой группы (фельдшерско-акушерский план). Как быть?
  "Предметы набора..." означает следующее:. Допустим, вся ветка со сборными группами называется "Групы иностранного языка". Допустим, на 1-м курсе есть 10 английских групп, 10 немецких и 10 французских - А1...А10, Н1..Н10 и Ф1-Ф10 соответственно. Тогда, под общей шапкой "Групы иностранного языка" Вы будете видеть 30 сборных групп. Обычно работа ведется последовательно, т.е., вначале регистрируется группа А1. После этого для этой группы Вы зарегистрируете предмет "Англ. язык" для 1-го и второго полугодия с расчасовкой (будет 2 строки, т.е., один предмет в 2-х семестрах. Однако, этот механизм используется и для других случаев, а не только для иностр. языка. При этом случается, что сборная группа изучает более чем один предмет. Поэтому, эти строки в-общем получили название "набор предметов"). Далее Вы регистрируете группу А2 и она по умолчанию связывается с теми же дисциплинами, что и А1 (т.е., с набором 1). Так происходит до А10. Если бы такой увязки не было, то для каждой группы пришлось бы каждый раз вводить предмет "Англ. язык", что обидно. После этого Вы регистрируете Н1. Но, поскольку пограмма не умеет мыслить и не догадывется, что это уже не группы английского языка, то она и эту группу по умолчанию привязывет к предметам набора 1. А Вам это не подходит! Тогда Вы создаете новый набор из дисциплины "Немецкий язык". Вот уже есть набор 1 и набор 2. Когда Вы вводите Н2, то программа не знает - к какому набору эта группа клеится и клеит ее к набору 1. Но Вы ее переклеиваете к набору 2. И так до Н10. Для групп французского языка Вы создаете уже набор 3. Таким образом, у ветки "Групы иностранного языка" имеется три варианта (набора) предметов и часть групп следует по варианту 1, часть - по 2-му, часть - по 3-му. Если же Вы решили создать 3 отдельных ветки - Англ. язык, Нем. язык, Фр. язык, тогда группы разойдутся по этим веткам и может случиться, что на каждой ветке будет всего по 1-му набору предметов. Но это не факт. Может быть так, что одни сборные группы изучают Англ. язык в одном объеме, а другие - в другом. Тогда все равно возникают различные варианты (наборы). В Вашем примере с групами фр. языка для первой сборной группы нужно ввести часы из медсестринского плана (это будет Набор 1), а для 2-й - из фельдшерско-акушерского плана (это будет Набор 2). Для того, чтобы Иностранный язык, введенный в программе "Навч. план" не путался в сводной сетке часов, ему нужно включить птичку "Не йде у обрахунок...". Тогда в рассчеты идет только то, что Вы описали для сборных групп.
 9. Потрібно надати можливість прикріпляти різних членів ДЕК до різних кафедр.
  У новій версії програми "Навчальний процес" (в режимі редагування на сторінці "Зведена сітка годин") надана можливість змінювати закріплення за кафедрою будь-якої дисципліни або роботи. У попередній версії програми така можливість блокувалася. Таким чином, по відношенню до проблеми держ.екзаменів дії такі: 1. У програмі "Навчальний план" на сторінці "Держ. екзамени" залишається шаблонний список вакансій навантаження, який підходить для більшості держ. екзаменів певної спеціальності. 2. При обрахунку зведеної сітки годин програмою "Навчальний план" створюється множина вакансій членів ДЕК з держ.екзамену, кожний з елементів якої прикріплений до тієї кафедри, до якої прикріплено предмет (з якого відбувається держ. екзамен). 3. Після обрахунку потрібно запустити "Навчальний процес", увійти в режим редагування, перейти на сторінку "Зведена сітка годин", знайти потрібний план і в ньому - множину вакансій членів ДЕК. Далі - для тих елементів, які Ви бажаєте віддати на інші кафедри - змінюємо кафедру. Після цього у табличці назва кафедри стає червоного колору. Це означає, що при наступних обрахунках сітки годин програмою "Навчальний процес" ця редакція змінюватись не буде.
 10. Подскажите, пожалуйста, почему при переходе на последующий курс в группах не сохраняется разбиение на подгруппы?; сборные группы тоже нужно каждый раз набирать заново, количество людей и набор занятий? Это нормально или мы не дошли до правильного выполнения этих функций?
  Вы, очевидно, имеете в виду - почему при редактировании всей картины уч. процесса для последующего года на основе данных предыдущего года не сохраняется информация о подгруппах и сборных группах? Все зависит от Ваших действий. Если Вы при редактировании сначала удалили все группы, а потом их воссоздали заново, то, при удалении группы попутно удаляется и вся информация о подгруппах и о вхождении удаляемой группы в сборные группы. Эта же информация удаляется и тогда, когда на странице "Группы" нажимается соотв. кнопка с дорожным знаком. Следует сказать, что чаще всего пользователи нажимают указ. кнопку и редактируют список групп, поскольку нет однозначного соответствия между группами предыдущего и следующего курсов на одной и той же специальности (например, на 3-м курсе - 3 группы, а на 4-м - 4-ре). Кроме того группы одних курсов могут висеть на одной ветке (план такого-то года), а других курсов той же специальности - на другой (другой план другого года). При этом возникают другие подгруппы и другие сборные группы. Если при переходе с курса на курс кол-во групп одной специальности не изменяется, то можно сохранить всю информацию о подгруппах, потоках и сборных группах, если пользоваться исключительно кнопкой "Змінити параметри групи". В этом случае возможны две ситуации: 1. Названия групп при переходе с курса на курс не изменяются, а в них каждый год "поселяются" новые студенты. Тогда нужно просто изменить количественный состав групп. 2. Название группы остается, но возрастает курс. Тогда в новом году возникает новый набор названий групп для 1-х курсов. В этом случае берем группы 1-го курса и переименовываем, задав им новые названия. Затем берем группы 2-го курса и меняем их шифры на те, которые были у групп 1 курса до их переименования. И т.д. до групп старших курсов.
 11. Як створюється архів студентских справ, тобто куди дівається інформація студентів які відраховані з університету?
  Студенти, що закінчили навчання, з бази даних не видаляються, а їх всі дані залишаються у базі даних. Такі студенти лише отримують статус студентів, що закінчили навчання та, при необхідності, відфільтровуються.
 12. Як перевести групи на наступний рік?
  Дії з Програмою при переході на наступний навчальний рік При переході на наступний навчальний рік у різних навчальних закладах зміна даних щодо груп відбувається по-різному. У одних закладах - назви груп певної спеціальності на кожному курсі не змінюються, а змінюється склад груп (як у школі - кожний рік існують класи 1-А, 1-Б,... , проте, кожного року склад цих класів різний). У інших - назва групи для однієї й тієї ж множини студентів не змінюється, проте щороку збільшується курс. Відбуваються і певні метаморфози - злиття малочисельних груп, що додатково зменшили чисельність внаслідок відрахування студентів, завершення навчання множини груп на одному кваліфікаційному рівні та формування з частини студентів цих та інших груп академічних груп для навчання на наступному рівні тощо. Отже, в загальному випадку формалізувати рух груп студентів при зміні навчального року, що додатково супроводжується розпадом певної кількості груп та створенням множини нових груп, у повній мірі не вдається. Існує ще одна обставина, яку слід взяти до уваги. Програми "Навчальний процес" та "Навчальний план" функціонують з двома базами даних - з базою поточного року, в якій дані щодо навчального процесу (на них спирається і програма "ПС-Студент") змінювати не можна до кінця навчального року, та з базою наступного року (оскільки планування навчального процесу на наступний рік має початися заздалегідь до його початку). Перед початком навчального року всі дані щодо навчального процесу переносяться з бази даних наступного року у базу даних поточного року. При цьому перелік академічних груп як об'єктів навчального процесу у базі поточного року спочатку повністю видаляються, а потім заповнюється відповідним переліком, що підготовлений у базі даних наступного року. Для врахування всіх цих обставин у програмах пакету "Деканат" передбачена така технологія: 1. З одного боку, реєструються академічні групи (у програмі "Навчальний процес") як об'єкти навчального процесу, безвідносно до їх складу. Ідентифікатором таких груп є їх назва. З другого боку, у програмі "ПС-Студент" реєструються списки студентів з окремими ідентифікаторами таких списків. 2. Під час першого року використання Програми ідентифікатори списків автоматично зв'язані з відповідними назвами груп. 3. При переході на наступний навчальний рік такий зв'язок "розривається". Тимчасово виникають вільні (незакріплені за назвами груп) списки студентів. Після цього необхідно встановити нову відповідність між кожним списком та назвою групи, як об'єкта навчального процесу. Частину списків при цьому слід перевести у статус таких, для яких навчання закінчено. 4. Певні списки можуть розпадатись, а зі студентів, що входять до них, можуть формуватись нові списки (групи). Отже, перед початком навчального року працівник навчальної частини здійснює переведення даних щодо плану навчального процесу з бази даних наступного року у базу даних поточного року. Автоматично програма "Навчальний процес" змінює статус всіх груп студентів (списків студентів), що навчаються у стан груп (списків), що незакріплені за назвами. Якщо після цього запустити програму "ПС-Студент" та вибрати певний факультет (відділення) - на екрані з'явиться додаткове вікно з переліком всіх вільних груп (списків) студентів, що навчаються на даному факультеті. Після цього слід здійснити такі дії: 1) знайти список студентів, що закінчили навчання на відповідному кваліфікаційному рівні, та натиснути кнопку . Здійснити цю дію для всіх таких списків. Закрити допоміжне вікно; 2) вибрати найбільший за значенням курс; 3) для кожної з груп курсу, якщо до неї має бути "прив'язаний" якийсь список в-цілому (з попереднього курсу) викликати дію "Змінити склад групи". У вікні, що з'явилось, знайти потрібний список, який відповідає вибраній групі, та натиснути кнопку . Якщо ж список для групи має бути сформований зі студентів різних груп - шляхом виклику дії "Додати студента, що вже навчався" сформувати список групи. 4) для інших курсів (окрім першого) у порядку зменшення їх значень повторити пункт 3; 5) для всіх груп першого курсу зареєструвати дані по новим студентам з використанням дії "Зареєструвати нового студента". Під час виконання всіх дій Програма автоматично визначає та реєструє події (для кожного студента): - "Закінчення навчання"; - "Перехід на N курс"; - "Зарах. на рівень підготовки бакалавра"; - "Зарах. на рівень підготовки спеціаліста"; - "Зарах. на рівень підготовки магістра"; - "Зміна спеціальності" - "Зміна форми навчання"." Коротше кажучи, у програмі ПС-Студент для кожної групи слід знайти її список ї зв`язати його з групою (за допомогою дії "Змінити склад групи").
 13. У нашому навчальному закладі викладання певної дисципліни здійснюється протягом трьох семестрів і у кожному з них є відповідна форма контролю (чи залік, чи іспит). Після закінчення студентами навчання програма формує навчальну картку, де не фіксує оцінки з дисципліни за 1 і 2 семестри, а фіксує тільки підсумкову оцінку за 3 семестр навчання. Чому? Нас це не влаштовує, оскільки навчальна картка - це відображення залікової книжки студента, в якій мають бути всі поточні семестрові дисципліни та відмітки про їх складання. Тому у навчальній картці повинні фіксуватись оцінки з усіх семестрових дисциплін, а не тільки з підсумкових.
  Проблема полягає у неправильному використанні поняття "Підсумкова". Це поняття в свій час введено для таких випадків: дисципліна читається, наприклад, у 3-х семестрах, у кожному з яких є екзамен. Проте, у диплом іде не оцінка за екзамен у останньому семестрі, а середньозважена оцінка, що враховує всі три оцінки. От саме у такому випадку фіксують всі три екзамени, оцінки з яких не йдуть у диплом. Додатково фіксують ще одну оцінку - підсумкову, що йде у диплом та є узагальнюючою оцінкою за весь період навчання (в додатку до диплому друкується саме ця одна оцінка). Оскільки така підсумкова оцінка є віртуальною і фізично студентом не отримувалась на екзаменах - в навчальну картку вона не йде. В навчальну картку йдуть всі інші (реальні) типи оцінок - екзамени, заліки, ... , незалежно від того - йдуть чи не йдуть вони у диплом. Отже, по одній дисципліні може бути тільки одна підсумкова оцінка, що йде у диплом. Семестрові оцінки, що не йдуть у диплом, не можуть бути підсумковими!
 14. Нам необхідні пронумеровані списки груп (не у відомості, а просто список)
  У програмі ПС-Студент потрібно здійсниєти дію "Відібрати дані", попередньо вибирати потрібну групу та натиснути "Продовжити". У вікні, що з`явилось, натиснути кнопку "Відібрати частину даних", сконструювати потрібну форму звіту та включити при цьому опцію "Нумерувати рядки таблиці".
 15. Як заповнити за один раз спільні вікна для всіх студентів однієї групи (наприклад, умови вступу; дата і № наказу про зарахування; дата закінчення навчання; кваліфікація, що здобувається)
  У програмі "ПС-Студент" потрібно вибирати групу та викликати дію "Загальні дані для групи". Якщо ці дані занесені до початку формування групи - вони у кожного студента, що реєструється будуть реєструватись автоматично.
 16. Можно-ли пользоваться базой данных модуля "Студент" при формировании заказов для изготовления студенческих билетов и дипломов?
  Так.
 17. Як переглянути звіт щодо лекційних потоків?
 18. Як змінювати режими відображення оцінок на другій сторінці у додатках до диплому за кредитно-модульною системою?
Вгору