Нові розробки

Програмний модуль "ПС-Журнал успішності-Web"

Даний Модуль є новою частиною програми "ПС-Студент-Web" і призначений для розширення функціональних можливостей інформаційної системи, що функціонує на основі використання пакету програм "Деканат".

Призначення Модуля:

Модуль реалізовано на основі розширення використання створеної раніше структури "ПС-Трансформер" шляхом специфікації та підключення наперед створеної бібліотеки відповідних процедур та функцій.

Головний ініціатор створення Модуля - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Даний Модуль під назвою "Електронний журнал успішності" (http://www.kneu.kiev.ua/ua/publication/content/619.htm) успішно функціонує в університеті у складі автоматизованої системи управління закладом з лютого 2010 р., а процес його впровадження супроводжувався певним суспільним резонансом:

На цей час Модуль у складі створеної ПП "Політек-СОФТ" автоматизованої системи управління навчальним процесом університету впроваджено також у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне) http://nuwm.rv.ua/, http://nuwm.rv.ua/metods/nu/auto.html.

Програмний модуль "Розширений аналіз успішності"

Даний Модуль є доповненням до програми "ПС-Студент-Web" і призначений для розширення функціональних можливостей інформаційної системи, що функціонує на основі використання пакету програм "Деканат". Модуль забезпечує генерацію 12-ти додаткових звітів, які дозволяють здійснювати розширений аналіз семестрової успішності студентів як для даного поточного року, так і в порівнянні з попереднім.

Перелік додаткових звітів:

 1. Звіт щодо результатів успішності студентів певної форми навчання під час зимової або весняної сесії поточного навчального року по курсах в розрізі факультетів - переглянути;
 2. Звіт щодо результатів успішності студентів під час зимової або весняної сесії поточного навчального року в розрізі факультетів, курсів та форм навчання - переглянути;
 3. Порівняльний звіт щодо результатів успішності студентів (абсолютної успішності, якості знань, заборгованості) за результатами зимової або весняної сесії поточного та минулого навчальних років у просторі параметрів: факультет, форма навчання, форма фінансування - переглянути;
 4. Порівняльний звіт щодо результатів підсумкової успішності студентів (абсолютної успішності, якості знань, середнього балу) за результатами зимової або весняної сесії поточного та минулого навчальних років в розрізі факультетів - переглянути;
 5. Порівняльний звіт щодо результатів підсумкової успішності студентів (абсолютної успішності, якості знань, середнього балу та розподілу кількості оцінок за значеннями в ECTS та 4-бальній шкалі) за результатами зимової або весняної сесії поточного та минулого навчальних років в розрізі факультетів - переглянути;
 6. Порівняльний звіт щодо результатів підсумкової успішності студентів (порівняння абсолютної кількості та відсотка студентів, що виконали вимоги навчального плану, та студентів, що отримали "відмінно" і "добре") за результатами зимової або весняної сесії поточного та минулого навчальних років в розрізі форм навчання та курсів - переглянути;
 7. Порівняльний звіт щодо результатів підсумкової успішності студентів (порівняння абсолютної кількості та відсотка студентів, що виконали вимоги навчального плану, та студентів, що отримали "відмінно" і "добре") за результатами зимової або весняної сесії поточного та минулого навчальних років у розрізі форм навчання та факультетів - переглянути;
 8. Порівняльний звіт щодо результатів підсумкової успішності студентів (абсолютної успішності, якості знань, середнього балу та розподілу кількості оцінок за значеннями в ECTS та 4-бальній шкалі) за результатами зимової або весняної сесії поточного та минулого навчальних років в розрізі кафедр - переглянути;
 9. Порівняльний звіт щодо результатів підсумкової успішності студентів (академічної заборгованості) за результатами зимової або весняної сесії поточного та минулого навчальних років в розрізі форм навчання та факультетів - переглянути;
 10. Порівняльний звіт щодо результатів підсумкової успішності студентів (академічної заборгованості) за результатами зимової або весняної сесії поточного та минулого навчальних років в розрізі факультетів та кафедр - переглянути;
 11. Звіт про негативні підсумкові результати навчання студентів по дисциплінам з заліками за результатами зимової або весняної сесії поточного навчального року - переглянути;
 12. Звіт про негативні підсумкові результати навчання студентів по дисциплінам з екзаменами за результатами зимової або весняної сесії поточного навчального року - переглянути.
Вгору