Впровадження пакету програм

Кількість впроваджень пакету програм на території Україні складає: 315. Найбільш активні клієнти:

Місто Назва вищого навчального закладу Акредитація Продукт
Луцьк Волинський національний університет імені Лесі Українки (СНУ імені Лесі Українки) 3-4 Деканат+-Університет
Глухів Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка 3-4 Деканат++-Університет
Бахмут Горлівський інститут іноземних мов 3-4 Деканат+-Університет
Дніпро Дніпровський державний медичний університет 3-4 Деканат+-Університет
Івано-Франківськ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 3-4 Деканат+-Університет
Київ Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 3-4 Деканат-С
Львів Львівський національний університет імені Івана Франка 3-4 Деканат+-Університет(Гр)
Мукачеве Мукачівський державний університет 3-4 Деканат+-Університет
Львів Національний лісотехнічний університет України 3-4 Деканат+-Університет
Київ Національний університет харчових технологій 3-4 Деканат+-Університет(Гр)
Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 3-4 Деканат-Р-Університет
Львів Український католицький університет 3-4 Деканат+-Університет
Київ Університет банківської справи 3-4 Деканат+-Університет
Івано-Франківськ Університет Короля Данила 3-4 Деканат+-Університет(Гр)
Харків Харківська державна академія культури 3-4 Деканат+-Університет(Гр)
Харків Харківський державний інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського 3-4 Деканат+-Університет
Чернівці Буковинський університет 3-4 Деканат+-Університет
Київ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) 3-4 Деканат+-Університет
Львів Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУБЖД) 3-4 Деканат+-Університет
Київ Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова (НПУ) 3-4 Деканат-С-Університет
Рівне Національний університет водного господарства та природокористування 3-4 Деканат+-Університет
Одеса Одеська національна морська академія (ОНМА) 3-4 Деканат+-Університет
Суми Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 3-4 Деканат+-Університет
смт. Гусятин Гусятинський фаховий коледж Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя 1-2 Деканат-С-Міні
Дрогобич Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж 1-2 Деканат-Міні
Ізмаїл Дунайський фаховий коледж Національного університету `Одеська морська академія` 1-2 Деканат+
Київ Київський енергетичний фаховий коледж 1-2 Деканат-Р
Київ Київський міський медичний фаховий коледж 1-2 Деканат+
Мелітополь Комунальний вищий навчальний заклад "Мелітопольський медичний фаховий коледж" Запорізької обласної ради 1-2 Деканат+
Костянтинівка Комунальний закладі "Костянтинівський медичний фаховий коледж" 1-2 Деканат+
Кривий Ріг Криворізький фаховий медичний коледж 1-2 Деканат+
с. Маслівка Маслівський аграрний фаховий коледж 1-2 Деканат+
Луганськ Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля 1-2 Деканат+
Запоріжжя Запорізький будівельний коледж 1-2 Деканат+
Київ Коледж інформаційних систем і технологій КНЕУ ім.Вадима Гетьмана 1-2 Деканат+
Луганськ Луганський політехнічний коледж 1-2 Деканат+
Маріуполь Маріупольський механiко-металургiйний коледж ДВНЗ "ПДТУ" 1-2 Деканат+
Одеса Одеський морехідний коледж технічного флоту 1-2 Деканат+
Олександрія Олександрійський політехнічний коледж 1-2 Деканат-Р
Київ Оптико-механічний коледж КНУ ім. Тараса Шевченка 1-2 Деканат+
Самбір Самбірський технікум економіки та інформатики 1-2 Деканат+
Вгору