Впровадження пакету програм "ПС-Персонал"

Кількість впроваджень пакету програм "ПС-Персонал" на території Україні складає: 42. Найбільш активні клієнти:

Місто Назва вищого навчального закладу Акредитація Продукт
Глухів Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка 3-4 ПС-Персонал
Кривий Ріг Державний університет економіки і технологій 3-4 ПС-Персонал
Львів Національний лісотехнічний університет України 3-4 ПС-Персонал
Харків Харківська державна академія культури 3-4 ПС-Персонал
Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (СНУ імені Лесі Українки) 3-4 ПС-Персонал
Вінниця Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського (ВДПУ) 3-4 ПС-Персонал
Одеса Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) 3-4 ПС-Персонал
Суми Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 3-4 ПС-Персонал
Херсон Херсонський державний аграрний університет 3-4 ПС-Персонал
Запоріжжя Запорізький авіаційний коледж ім. О.Г.Івченка 1-2 ПС-Персонал
с. Маслівка Маслівський аграрний фаховий коледж 1-2 ПС-Персонал
Кам'янське Дніпродзержинське музичне училище 1-2 ПС-Персонал
Новомосковськ Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім.С.В.Литвиненка 1-2 ПС-Персонал
Вгору