Продукти »

Пакет програм "Деканат" - це автоматизована система управління вищим навчальним закладом (АСУ ВНЗ), яка призначена для організації та підтримки навчального процесу в вищих навчальних закладах України I-IV рівнів акредитації.

Основною метою Пакету є скоротити час, що витрачають працівники вищих навчальних закладів на розв`язання повсякденних задач та спростити процедуру роботи з даними.

Пакет побудований за клієнт-серверною технологією, що дозволяє встановлювати його на множину комп`ютерів, які об`єднані в локальну мережу та працюють з єдиною базою даних. Використання додаткових web-сценаріїв забезпечує можливість доступу до бази даних в межах окремих програм Пакету з всесвітньої павутини Інтернет. В ролі сервера управління базами даних використовується FireBird.

До складу Пакету додатково входить програма "ПС-Адміністратор", яка призначена для щоденного тестування, резервного копіювання та, при необхідності, відновлення бази даних. Ця Програма позбавляє вищий навчальний заклад від необхідності додатково наймати на роботу фахівця, що відповідає за обслуговування систем управління базами даних.

Така організація роботи Пакету забезпечує високу надійність збереження даних та їх достовірність, а його інформаційна сумісність з іншими продуктами ПП "Політек-СОФТ" забезпечує імпортування даних, які вже були внесені в бази даних інших продуктів. Наприклад, можливо імпортувати анкетні дані студентів з пакету програм "ПС-Абітурієнт" та не вводити їх повторно в базу даних Пакету.

До роботи з Пакетом можуть бути залучені як окремі працівники вищого навчального закладу (навчальна частина, секретарі деканатів та кафедр), так і всі учасники навчального процесу (викладачі та студенти). Таке розширення обсягу використання пакету надає новий програмний модуль "ПС-Журнал успішності-Web" (електронний журнал успішності).

Пакет має зручний конструктор звітів, який дозволяє створювати та редагувати вже існуючі звітні документи, використовуючи HTML - мову розмітки гіпертексту. Звітні документи, які генерує Пакет, можна переглядати перед відправкою на друк в програмах MS Word, MS Excel, інтернет-браузері та додатково редагувати до Ваших вподобань.

Пакет працює в операційних системах Windows 95/98/ME/NT/2000/2003/XP/Vista/7.

Мова Пакету – Українська.

Пакет програм "Деканат" для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації

Пакет програм "Деканат" для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

Вгору